Castberggaardmaj15 Sk010web

Job- og Udviklingscenter

Castberggård Job– og Udviklingscentret tilbyder en række forskellige forløb for døve og personer med høretab, der enten står udenfor arbejdsmarkedet eller er i fare for at miste deres arbejde på grund af høreproblemer eller døvhed.

Jobcentret har arbejdet med jobskaffelse og jobfastholdelse for døve og personer med høretab siden starten af 1990’erne.

Vi tilbyder både individuelle forløb og holdforløb og skræddersyr gerne forløbene, så de passer til den enkeltes behov.

Siden 2005 har Job- og Udviklingscentret haft en permanent satspuljebevilling fra Beskæftigelsesministeriet til at drive de arbejdsmarkedsrelaterede tilbud.

Læs mere om vores tilbud til personer med høretab

Læs mere om vores tilbud til døve

 

Tilbud til virksomheder og jobcentre

Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbyder også at komme ud på arbejdspladser og holde oplæg eller se på arbejdspladsen og arbejdsfunktioner ud fra et høresynspunkt. Vi kan blandt andet se på akustik og hjælpemidler og forklare udfordringerne ved en hørenedsættelse for ansatte og ledelse.

Jobcentre er altid velkomne til at kontakte os med henblik på faglig sparring i forhold til høreproblemer. Vores hørekonsulenter og socialrådgivere vejleder gerne og svarer på eventuelle spørgsmål.

 

OBS! Se nærmere om vores tilbud til henholdsvis døve og personer med høretab i menubjælken over denne tekst.