Castberggaardmaj15 Sk010web

Job- og Udviklingscenter

Castberggård Job– og Udviklingscentret tilbyder en række forskellige forløb for døve og personer med høretab, der enten står udenfor arbejdsmarkedet eller er i fare for at miste deres arbejde på grund af høreproblemer eller døvhed.

Jobcentret har arbejdet med at fastholde arbejde og skaffe arbejde til døve og personer med høretab siden starten af 1990’erne. Siden 2005 har Job- og Udviklingscentret haft en permanent satspuljebevilling fra Beskæftigelsesministeriet til at drive de arbejdsmarkedsrelaterede tilbud.

Vores forløb starter hold 1 – 2 gange årligt. For alle forløbs vedkommende gælder det dog, at der kan udarbejdes individuelle løsninger i akutte situationer, hvor der ikke er mulighed for at afvente holdstart.

Castberggård Job- og Udviklingscenter har to afdelinger: En i Urlev syd for Horsens og en på Frederiksberg.

OBS! Se nærmere om vores tilbud til henholdsvis døve og personer med høretab i menubjælken over denne tekst.