Castberggaardmaj15 Sk010web

Job- og Udviklingscenter

Castberggård Job– og Udviklingscentret tilbyder en række forskellige forløb for døve og personer med høretab, der enten står udenfor arbejdsmarkedet eller er i fare for at miste deres arbejde på grund af høreproblemer eller døvhed.

Jobcentret har arbejdet med jobfastholdelse og jobbevarelse for døve og personer med høretab siden starten af 1990’erne.

Vi tilbyder både individuelle forløb og holdforløb og skræddersyr gerne forløbene, så de passer til den enkeltes behov.

Siden 2005 har Job- og Udviklingscentret haft en permanent satspuljebevilling fra Beskæftigelsesministeriet til at drive de arbejdsmarkedsrelaterede tilbud.

Læs mere om vores tilbud til personer med høretab

Læs mere om vores tilbud til døve

 

OBS! Se nærmere om vores tilbud til henholdsvis døve og personer med høretab i menubjælken over denne tekst.