DEAF JOB

DEAFJOB – beskæftigelsesrettet forløb på tegnsprog for døve

Målgruppe
Døve ledige, der enten er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge og sygedagpenge eller på ledighedsydelse.

Opstart
Løbende optag. Forløbet er fastlagt til 2 ugers afklaring efterfulgt af 6 ugers udplacering. 

Indhold
Med udgangspunkt i borgerens profil og kompetencer identificeres konkrete beskæfigelses-mål. Brancher og virksomheder matches med kompetencer, ønsker og efterspørgsel, så der sikres en realistisk afklaring af mål, der har mulighed for at give succes på sigt. Udplacering med særlig fokus på støtte i starten og opfølgning undervejs. 

Mål
At den ledige hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller anden form for selvforsørgelse.

 

Mere om de to moduler i DEAF JOB

MODUL 1: Fokus på beskæftigelsesmål 
Med udgangspunkt i borgerens profil og kompetencer identificeres konkrete beskæftigelsesmål. Brancher og virksomheder matches med kompetencer, ønsker og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, så der sikres en realistisk afklaring af mål, der har mulighed for at give succes på sigt. Der arbejdes med at udvide kendskab til brancher, arbejdsfunktioner, arbejdspladser mv. ved brug af forskellige værktøjer, virksomhedsbesøg mm. Efter de to uger modtager borgerens sagsbehandler en afrapportering, som beskriver ovennævnte.

Pris
10.000 kr. inkl. kost og logi efter behov.

 

MODUL 2: Fokus på udplacering 
I tæt samarbejde med jobcentret og udplaceringsvirksomheden sammensættes praktikken med hensyntagen til borgerens faglighed, personlige kompetencer og kommunikative udfordringer. En af Castberggårds jobkonsulenter fungerer som support, spotter kommunikationsbarrierer og smidiggør den vigtige opstart for både borger, ledelse og kolleger. Efter udplacering følger jobkonsulenten fra Castberggård op ude på virksomheden og medvirker til at sikre holdbare effekter. 

Tidsramme
Vi anbefaler, at indsatsen minimum strækker sig over 6 uger. 

Pris
6.000 kr. for 6 uger.