Holdforløb for ledige

Opstart
Et til to forløb i foråret og et forløb i efteråret. Daglig undervisning i 6 uger samt 6 ugers efterfølgende vejledning. 

Indhold
Indrettes efter de enkelte borgere, men indeholder altid kompetence- og ressourceafklaring, udarbejdelse af CV og ansøgninger, træning i jobsamtaler, stresshåndtering og konfliktløsning, tolkebrug i jobrelation, indsigt i spillereglerne på arbejdsmarkedet, IT-undervisning og virksomhedspraktik.

Mål
At borgeren bliver afklaret med sine kompetencer og får øget tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Pris
Efter aftale

Næste opstart
Mandag d. 5. marts 2018.