Sprog, job, integration

Døve og stærkt hørehæmmede flygtninge og indvandrere er en udsat gruppe, der ofte opstår meget usikkerhed omkring. Konsekvensen kan være isolation og dyb afhængighed af andre – til skade for både den enkelte borger og det danske samfund. Derfor tilbyder Castberggård nu et forløb til netop denne målgruppe.

Castberggaardfeb15 SK12 Web

Har du en borger, der er flygtning eller indvandrer, som er døv eller har et svært høretab, der har brug for at mestre sin kommunikation og forbedre sit kendskab til danske samfundsforhold før borgeren kan komme ud på det danske arbejdsmarked? 

Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbyder et forløb, hvor indholdet bl.a. er dansk tegnsprog, botræning og viden om danske samfunds- og arbejdsforhold.

Over halvdelen af alle erhvervsaktive døve i Danmark er uden beskæftigelse. Er man flygtning eller indvandrer og samtidig døv eller med et svært høretab uden kendskab til dansk tegnsprog og danske samfundsforhold, så er der på nuværende tidspunkt begrænsede muligheder for at komme i beskæftigelse.