Bo på Castberggård

Hovedbygning Behandlet2011 Web

Deltagerne på vores tilbud til flygtninge og indvandrere har mulighed for at bo på vores botilbud – enten fra mandag til fredag eller alle ugens dage. Borgere, der bor på Castberggård under deres forløb, får tilknyttet en støtteperson. Nære familiemedlemmer kan eventuelt også tilbydes logi.

Vores botilbud, Navigator Campus, er godkendt efter Servicelovens § 107 og fremgår af Tilbudsportalen. Læs mere på Navigator Campus' hjemmeside