Bostedsdel

Medborgerskab/Sundhed (Socialt liv)

Skaermbillede 2016 09 02 Kl 132322

Metode:
Vi vil gennem den pædagogiske metode empowerment øge brugernes selvstændighed. Vi vil på deres niveau udfordre dem, så de eksempelvis selv skal styre musen på computeren, når der skal arbejdes med E-boks, at de selv skal putte maden i gryden og røre rundt, når der skal laves mad. Støtten vil hjælpe og forklare, så tingene bliver gennemført – men det er borgeren selv, der skal gennemføre det. Overgangen fra ikke at kunne selv, til at kunne selv, er med til at øge deres selvstændighed.

Opgaven:
At styrke borgeren og give vedkommende værktøjer til at kunne indgå i det danske samfund. Castberggård skal være med til at synliggøre de rammer og strukturer, der er i Danmark, så rettigheder og pligter bliver tillært – uanset borgerens kulturelle og samfundsbevidste tankegang.

Indhold:

Støtte til økonomi mm.:
- At støtte borger ift. økonomisk planlægning, samt at hjælpe med at læse og forstå modtaget  post. 
- Etablering af kontakt mellem borger og pengeinstitut. 
- Hjælp til administration af budget og økonomi, herunder skatteforhold
- støtte til løbende at optimere brugen af digitale muligheder (Smart Phone, apps, mv.)
- Gennemgang af post, hjælp til at besvare post og organisere post – herunder også digital.
- Kontakt til offentlige myndigheder, herunder også deltagelse i møder, brevkorrespondance mv.
- Basal netbankshåndtering
- Evt. kontakt med boligforening 

Støtte til kontakt og socialt samvær:
- Deltage i aktiviteter i døveforeninger og andre relevante fora, således at borgerens udbygger sit netværk
- Deltage i arrangementer i det hele taget målrettet døve og svært hørehæmmede
- Kommunikation via Skype/Facetime
- Vedligeholde og udbygge sociale kompetencer
- Konfliktløsning
- Kommunikationsstrategier 
- Støttende socialpædagogiske samtaler med udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger
- Eventuel ledsagelse ved sociale arrangementer

Støtte til overgang/lejlighed:
- Støtte til at gøre borger opmærksom på eventuelle udfordringer i egen lejlighed
- Støtte ift. at skabe rammerne til en lejlighed, som gør det indbydende for andre at komme ind i.
- Kontakt til relevante netværk såsom ejendomsadministration, ejendomsfunktionær, naboer
- Hjælp til køb af ydelser (internet, TV mv.)

Støtte til at mestre hørehandicappet i hverdagen:
- Tolkebestilling (socialtolkning/beskæftigelsestolkning mv.)
- Tilmelde sig relevante kurser og arrangementer
- Opsøge og bruge relevante oversættelsesredskaber, som er tilgængelige via projekter som fx ”Tegn nu”
- Bruge døvekonsulenten, hvor det er relevant
- Pædagogisk formidling af kommunikation, hvor sværhedsgraden er for stor for borgeren
- Høreapparatjustering mv.

Støtte til fysiske aktiviteter:
- Motiverende samtaler omhandlende fysisk aktivitet
- Opsøge og deltage i fysiske aktiviteter