Individuelt forløb

Forløbet foregår i tæt samspil mellem borger, kommune/jobcenter og Castberggård.

DSC 0094

Formålet med forløbet er at afdække borgerens sprogfærdigheder, sundhedsaspekt, læringsaspekt og arbejdsmarkedsparathed, der skal føre til at borgeren på sigt skal mestre det at blive integreret i det danske samfund, på det danske arbejdsmarkedet og opnå en større forståelse for begrebet medborgerskab.

Kommunikation er nøglen, når man som flygtning eller indvandrer skal integrere sig i det danske samfund. Derfor er det en forudsætning, at man som døv eller stærkt hørehæmmet borger har et sprog at kommunikere på. 

Evnen til at benytte sig af en tegnsprogstolk i relevante situationer er i denne sammenhæng altafgørende. Det kræver en tilegnelse af to overordnede færdigheder: For det første skal borgeren lære dansk tegnsprog og på sigt kunne læse og skrive dansk på et grundlæggende niveau. For det andet skal borgeren have indsigt i danske samfundsforhold.