Om målgruppen

DSC 0059

Forløbet er målrettet to specifikke målgrupper
- Flygtninge, der enten er født døve, er døvblevne eller har et mærkbart høretab og er afhængige af at lære dansk tegnsprog.

- Indvandrere, der ikke har formået at integrere sig i samfundet på grund af døvhed/høretab og manglende tegnsprogkundskaber.

Afklaring af niveau og behov
På grund af de meget forskellige forudsætninger som deltagerne har, starter alle forløb med en grundig afklaring af borgeren - høremæssigt, mentalt og fysisk. 

Indholdet af den daglige undervisning tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og interesser. Der udarbejdes en undervisningsplan, som evalueres løbende og som ved periodens afslutning evalueres sammen med borger og bevillingsgiver. 

For at være tilknyttet til det danske samfund og bidrage på det danske arbejdsmarked er det vigtigt, at man forstår baggrunden for det, der sker, og hvordan samfundet fungerer. Vejen til målet for deltagerne er kommunikation. For at kunne kommunikere med kollegaer, ledere, det offentlige og i samfundet generelt kræver det, at man kan bruge en tegnsprogstolk, og evt. skrive dansk på et niveau, hvor andre kan forstå, hvad der menes.

For at borgeren kan tillære sig disse egenskaber har vi opstillet en model, hvor metoden bygger på mestring. Vi fokuserer på et helhedsorienteret forløb for den enkelte, hvor borgeren kommer til at begribe og håndtere, så deres eget liv giver mening idet de vil opnå forståelse for sammenhæng i forhold til deres eget liv.