Pris og bevilling

Afhængig af din situation er der forskellige muligheder for at få bevilget et Navigatorforløb.

Hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge, kan du fx få bevilget forløbet med udgangspunkt i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, §32, stk 1 nr. 2 eller Lov om aktiv Socialpolitik, §46: Forrevalidering.

Det er også muligt at få bevilliget Navigator som et STU-forløb. Yderligere støtteordninger kan iværksættes efter behov, ligesom der er mulighed for at lave mentorordninger efter Navigator ved nye uddannelsesforløb m.m.

Vores botilbud, Navigator Campus, er godkendt efter Servicelovens § 66/107 og fremgår af Tilbudsportalen. 

Pris for 42 ugers forløb: 326.100 kr.
Pris for 42 ugers forløb + § 66/107: 421.176 kr.

Der tages forbehold for evt. tillæg i forbindelse med individuelle støtteordninger. Kontakt venligst Castberggård for udspecificering af ugepris.

 

Næste hold: August 2017 - juni 2018

Tilmeldingsfrist: Maj 2017