Social udvikling

På Navigator kan du se frem til at udvikle dig både fagligt, personligt og socialt. Her kan du læse mere om, hvordan vi støtter dig i din sociale udvikling.

Castberggaard081214 SK09

Som elev på Navigator bor du på Navigator Campus. Du spiser, går i skole og tilbringer din fritid sammen med de andre elever og danner på den måde et netværk, som vil være til stor gavn for dig - også efter Navigator. 

Som navigatorelev har du din daglige gang på Castberggård i Urlev mellem Horsens og Vejle. Castberggård tilbyder forskellige kurser og forløb for døve og personer med høretab. Derfor vil du her blive en del af en større gruppe af både danske og udenlandske unge.

På Navigator dyrker vi både idræt og friluftsliv, vi er kreative sammen og tager både på endagsture og længere rejser. I hverdagen deltager du jævnligt i aktiviteter planlagt af både støttepersoner, lærere og elevgruppen selv.

Vi er aktive i forhold til kultur- og aktivitetslivet blandt unge, der enten er døve eller har CI og/eller nedsat hørelse. Vi deltager blandt andet i kulturfestivaller og sportsbegivenheder. Navigatoreleverne er derudover selv medarrangører af forskellige sociale aktiviteter for andre unge. Blandt andet FIFA-dage og den årlige CAT-weekend på Castberggård.