Sprog, træning og indsatser

På Navigator arbejder vi med tre forskellige elevgrupper. Det er vi meget bevidste om. Derfor er der også stor forskel på, hvilke indsatser vi tilbyder henholdsvis døve, hørehæmmede og CI-brugere.

 Castberggaard Nov16 SK15

Indsats for hørehæmmede
Viden og indsigt er kodeordene for indsatsen i forhold til vores hørehæmmede elever, som skal lære om blandt andet rettigheder, høretaktik, høreteknik og strategier. Gennem den viden skaber vi et fundament, der gør de unge i stand til selv at mestre deres eget høretab, så de i højere grad bliver opmærksomme på egne muligheder, behov og udfordringer samt løsninger på disse. 

 

Indsats for CI-brugere
Vores CI-opererede elever har brug for en særlig træning, så de kan få det optimale ud af deres CI. Det er uddannede speciallærere og tale-hørepædagoger, der koordinerer og sikrer denne træning. Derudover skal CI-brugerne ligesom de hørehæmmede unge lære om rettigheder, høretaktik, høreteknik og strategier. 

 

Indsats for døve elever
Vores døve elever har dansk tegnsprog som modersmål. Derfor gør vi meget ud af at højne tegnsprogsniveauet - både gennem målrettet undervisning og samværet med andre døve, blandt andet fra Castberggårds internationale tilbud, Frontrunners. Derudover tilbringer eleverne også meget tid med deres støtteperson, som enten har tegnsprog som modersmål eller andetsprog.