Holdforløb: Bevar dit Arbejde(BDA)

Gratis jobfastholdelsesforløb for personer med høretab i både Urlev og i Rødovre.

Castberggaardmaj15 Sk006web

Ifølge Socialforskningsinstituttet har personer med nedsat hørelse større risiko for arbejdsløshed og førtidspensionering end befolkningen som helhed.

Formålet med kursusforløbet 'Bevar dit arbejde' er derfor at få personer med hørenedsættelse til at fungere bedst muligt på jobbet for på den måde at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Forløbet skal sætte deltagerne i stand til at imødegå nye, hørerelaterede problemer hensigtsmæssigt.

Vi tilbyder både Bevar dit Arbejde på Castberggård i Urlev syd for Horsens og i vores afdeling i Rødovre. I Urlev er forløbet arrangeret som 3x4 dages internatkursus i løbet af 9 måneder. I Rødovre tilbyder vi en lørdagsrække bestående af fem kursusdage med rullende optag. Download folderne i boksen til højre og få mere information.