Faglige Dage

Faglige Dage er et af Castberggårds jobfastholdelsestiltag - en årligt tilbagevendende begivenhed for erhvervsaktive og erhvervssøgende med høretab.

5

I 2004 startede opfølgningsforløbet 'Faglige dage for hørehæmmede', som havde til formål at give deltagerne ny inspiration til et godt arbejsliv - også med høretab. 'Faglige dage' er et frirum, hvor man kan tale med andre i samme situation, få nye idéer og mod på livet. 

Arrangementet kom op at stå efter opfordring fra tidligere deltagere, der ønskede at fortsætte den gode udvikling, der var sket under kurset 'Bevar dit Arbejde'.

I dag er er titlen forkortet til 'Faglige Dage', men formålet er det samme. Hvert år planlægges weekenden i samarbejde mellem tidligere deltagere og en medarbejder fra Castberggård Job- og Udviklingscenter. Hvert år har sit eget tema. I 2015 var det 'Robusthed, i 2016 'Relationer' og i 2017 er der 'Forandringer' på menuen.