Jobafklaringsforløb

Castberggaardmaj15 Sk010web

Opstart
Løbende optag ud fra den enkeltes behov.

Indhold
Afdækning af personlige, sociale og faglige kompetencer samt afdækning af de høremæssige udfordringer. Der er fokus på accept af eget høretab, kompetence- og ressourceafklaring, udarbejdelse af CV og ansøgninger, træning i jobsamtaler, stresshåndtering og mestringsstrategier. Der sættes fokus på afklaring og brug af tekniske hjælpemidler og andre kompenserende ordninger. Forløbet planlægges, gennemføres og afsluttes i tæt samarbejde med kommunen. 

Mål
At udvikle deltagerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Pris
Efter aftale