Kontakt Job- og Udviklingscentret

Castberggård Job- og Udviklingscenter
Østerskovvej1, Urlev
8722 Hedensted

Telefon: 7658 7317
Mail: jobcenter@cbg.dk

 

Castberggård Øst
Castberggård Job- og Udviklingscenter
Gunnekær 24
2610 Rødovre

Telefon: 7658 7317
Mail: jobcenter@cbg.dk