Udplaceringsforløb

Opstart
Løbende optag. Forløbet varer sammenlagt 13 uger. 

Indhold
Forløbet starter med to ugers introforløb på Castberggård, hvor formålet er at højne deltagerens vidensniveau i forhold til egen hørenedsættelse. Herefter skal deltageren 11 uger i praktik. For at sikre den bedst mulige start på udplaceringen for både deltager og virksomhed vil en af Castberggårds jobkonsulenter være med som support de første dage og undervejs i udplaceringen.

Mål
At den ledige hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller anden form for selvforsørgelse.

Pris
Efter aftale