Projekt læse- og skrivetest for døve og personer med høretab

Projekt læse- og skrivetest har til formål at udarbejde en ny test, der skal styrke mulighederne for døve og svært hørehæmmede med store læse/skrive-vanskeligheder.

Mange døve og svært hørehæmmede har store læse/skrive-vanskeligheder, men får ikke tilbudt danskundervisning i nær samme grad som normalthørende. Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at foretage tilfredsstillende testning og afdækning af gruppens vanskeligheder, fordi samtlige nuværende tests af ordblindhed er designet til normalthørende, der ikke har problemer med de auditive dele af testen. 

Formålet med projekt læse- og skrivetest er derfor at udarbejde en specifik og målrettet testning af læse- og skrivefærdigheder hos unge og voksne med svært høretab - med henblik på at forbedre kvaliteten af vejledning og støtte i forhold til uddannelse og arbejde.

Projektet vil også på sigt medvirke til at sikre målrettet specialundervisning og kompenserende undervisning. Målet er, at personer med svær hørenedsættelse får den bedst mulige og mest målrettede adgang til arbejdsmarkedet og relevant uddannelse.

Den 23. september 2015 afholdt Castberggård en stor konference om projektet. Find program og præsentationer her