Rummelig imidt

Castberggård Job- og Udviklingscenter er en del af projekt Rummelig imidt, der har til formål at skabe jobåbninger for ledige i Region Midtjylland. Vores del af projektet har selvfølgelig døve og personer med høretab i målgruppen.

Castberggaard -Heidi -Scandic Kbh -SK12-web

Vi har delt vores informationsmateriale op, så man kan gå ind som henholdsvis borger, virksomhed og jobcenter og se, hvad projektet indebærer. 

Information til interesserede borgere

Information til interesserede virksomheder

Information til interesserede jobcentre