STU - et dagtilbud på Castberggård Øst i Rødovre

Castberggaard KBH22 Web

Målgruppe: CI-brugere, døve og unge med høretab mellem 18 og 25 år, der endnu ikke er helt sikre på, hvilken vej de vil gå og som har svært ved eller ikke kender deres egne kompetencer og ressourcer. I særlige tilfælde kan deltagere optages før det 18. år. 

Sted: Rødovre

Tidsramme: Løbende optag. Forløbet kan vare fra 1-3 år afhængigt af behovet hos den enkelte unge. STU eleverne har opstart efter sommerferien den 15. August. Vi har fortsat løbende optag, men STU har sidste dag er den 24. Juni.

Indhold:  Der arbejdes ud fra en uddannelsesplan, som aftales med kommunen, den unge og UU-vejlederen. I vores STU-tilbud arbejder vi blandt andet med grundlæggende forståelse for samfundet, styrkelse af fagligt niveau og støtte i at finde sin vej gennem livet. Formålet er at den unge bliver afklaret i forhold til sine egne muligheder og færdigheder.

Metode: Undervisningsformen er afhængig af den enkelte, men virksomhedspraktik og/eller brobygning til uddannelsessteder er en del af forløbet. Der arbejdes med konkrete emner og ture til f.eks. Christiansborg. 

Castberggårds kompetencer: Baggrund indenfor undervisning, socialfagligt arbejde og tolkning. Castberggård er garant for et højt tegnsprogsniveau og et solidt kendskab til døves præmisser. 

Kontakt afdelingsleder Kristine Henriksen for priser og yderligere information. Kontaktinformationer findes i boksen til højre for denne tekst.