Konference om unge med handicap

Farveleg, lovgivning, gode vejledningsråd og et par verbale lussinger fra to af dem, det hele handlede om: Unge med handicap. Konferencen 'Handicap - Uddannelse - Beskæftigelse' kom vidt omkring i jagten efter et svar på spørgsmålet: Hvordan sikrer vi, at unge med handicap får de bedst tænkelige muligheder for at få en ungdomsuddannelse?

IMG_1019
62 deltagere sad klar med blok, kuglepen og kaffe i koppen i Castberggårds auditorium, da Job- og Udviklingscenterchef Holger Jensen onsdag den 7. juni 2017 bød velkommen til en dag med fokus på unge med handicap og deres muligheder for at få en ungdomsuddannelse. 
 
-  Det er vigtigt, at alle unge får løst netop deres potentiale, fastslog Holger Jensen i sin velkomst, før han gav ordet videre til chefkonsulent Karen Il Wol Knudsen fra Danske Handicaporganisationer, der som dagens ordstyrer derefter guidede deltagerne igennem dagens oplæg.
 
Første oplægsholder var formanden for uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, der skitserede og kommenterede regeringens reformudspil, der lægger op til en stor ændring af de nuværende tilbud til unge, der endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse. Hun roste dele af det nye udspil, men påpegede også, at regeringen tilsyneladende havde glemt at tage hensyn til gruppen af unge med handicap og deres specielle forudsætninger. 
 
Herefter skulle konferencedeltagere selv på banen. Projektmedarbejder Cecilie Friis fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap(SUMH) havde før konferencens start lagt fire farvede lapper papir på hver plads, og de skulle nu tages i brug. Hver farve symboliserede en holdning til forskellige spørgsmål som for eksempel ’Hvad er et handicap?’ og ’Hvad er årsagen til, at mange unge med handicap ikke får en ungdomsuddannelse?’
Deltagerne fik et par minutter til at diskutere spørgsmålet med sidemanden og skulle så række enten den hvide, blå, røde eller gule lap i vejret. 
 
Bliv bedre til at inddrage de unge
Før frokostpausen fortalte Lisbeth Wagner fra UU Nord om de unge i gråzonen mellem STU og de forberedende tilbud - og nødvendigheden af at skræddersy et tilbud, der passer til den enkelte unge.
 
Blandt konferencens deltagere var mange UU-vejledere og jobcentermedarbejdere fra hele landet. Og det var i høj grad dem, der stod for skud, da to unge med handicap fortalte om den uddannelsesvejledning, de havde fået. Særligt 25-årige Nikolaj Øllgaard-Lehmann fra SUMHs bestyrelse var direkte i sin kritik. 
 
-       Mit STU-forløb kan sammenfattes i et ord: Misforstået. Hvis jeg skal komme med en opfordring til jer fagfolk vil det være, at I skal blive bedre til at inddrage de unge i, hvad de vil. Min UU-vejleder briefede mig bare om, hvad hun allerede havde besluttet, jeg skulle, forklarede Nikolaj Øllgaard-Lehmann.
 
Dagens næste oplæg handlede meget passende om, hvordan man bedst muligt vejleder unge med handicap. Det var UU-vejleder Karin Øgir fra UU Aarhus, der kom med sine tips til, hvordan man skaber den bedste relation til de unge og på den måde i fælleskab finder den rigtige vej.
 
Ny inspiration til mødet med den unge
Merete Birk Nielsen, som underviser unge døve og personer med høretab på Castberggårds tilbud, Navigator, fortalte som dagens sidste oplægsholder om, hvordan man her på stedet er opmærksomme på at inddrage handicapspecifik viden - både i vejledningen, visitationsprocessen og det forberende tilbud.
 
Chefkonsulent fra Danske Handicaporganisationer Karen Il Wol Knudsen, der gennem hele dagen havde guidet deltagerne fra oplæg til oplæg, rundede dagens konference af med en lille peptalk.
 
- I kan ikke gøre noget ved uddannelsessystemets manglende rummelighed eller de unges egen manglende motivation, men det I kan gøre er at guide, motivere og støtte de unge i at træffe de rigtige valg. Det er selvfølgelig noget, I gør i forvejen, men jeg håber også, I går hjem i dag med ny inspiration til, hvordan I griber det an, når I møder unge med særlige behov. 

Konferencen Handicap - Uddannelse - Beskæftigelse blev arrangeret i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Castberggård Job- og Udviklingscenter